คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
05.10.2565
1

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัคบุรีรัมย์  มอบหมายให้ นางธิรรัตน์ พร้อมจะบก หัวหนัากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนางสาวปณิฏฐา เขียวช่อ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมตรวจสอบการขอทำเหมืองเข้าใกล้ทางน้ำสาธารณะประไยชน์ โดยเว้นระยะ 50 เมตร แสะร่วมตรวจสอบการทำเหมืองเส้นทางหลวงหมายเลข 2447 บุรีรัมย์-บ้านพลวง ในระยะ น้อยกว่า 500 เมตร

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.09.2565
0

ขอความร่วมมือมายังท่านโปรดระมัดระวังและเพิ่มมาตรการป้องกันการรั่วไหลหรือรั่วซึมน้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโดยห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.09.2565
2

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

28.03.2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงาน ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24.02.2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงาน ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28.03.2565

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงาน ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24.02.2565

ข้อกำหนดและขอบเขต (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

29.04.2565

ประกาศเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565)

23.02.2565

ประกาศผล ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

02.06.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สขร.01) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

03.05.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สขร.01) ประจำเดือน เมษายน 2565

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02