วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายปิยะ ยินขุนทด หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนายอนุสรณ์ ทัศศรี วิศวกรปฏิบัติการ ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ณ ห้องประชุม Grand Atrium โรงแรม เครสโค บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัม

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายปิยะ ยินขุนทด หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนายอนุสรณ์ ทัศศรี วิศวกรปฏิบัติการ ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ณ ห้องประชุม Grand Atrium โรงแรม เครสโค บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในงานสัมมนา
เพื่อให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนได้แนะนำวิธีการในการสะสมคะแนน Energy Points เพื่อผู้ประกอบการ SMEs จะได้นำไปแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายจากโครงการฯ อาทิเช่น แลกรับสิทธิ์อมรม ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบต่างๆ เยี่ยมชม ดูงาน ณ สถานประกอบการที่ดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น, ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมให้คำแนะนำต่างๆ 1 วัน และรับเงินทุนสนับสนุนสูงสุด 30 % (สูงสุด 300,000 บาทต่อแห่ง) ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นต้น