พิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
พิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
**********************
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
เวลา 08.00 น.
      นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางธีรรัตน์ พร้อมจะบก หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนางสาวปณิฏฐา เขียวช่อ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีฯ