กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
*********************
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
เวลา 10.00 น.
      นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านกระเจา ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฯ