สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ประชุมประจำเดือนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 9
 
วันพุธที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสรุปผลการดำเนินการเดือนกันยายนที่ผ่านมา และในที่ประชุมได้มีการกล่าวความรู้สึก รวมถึงรับมอบของที่ระลึกจากอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้ากลุ่มงานฯ เนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุราชการและสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้ โดยมีนายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมฯ