วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัคบุรีรัมย์  มอบหมายให้ นางธิรรัตน์ พร้อมจะบก หัวหนัากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนางสาวปณิฏฐา เขียวช่อ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมตรวจสอบการขอทำเหมืองเข้าใกล้ทางน้ำสาธารณะประไยชน์ โดยเว้นระยะ 50 เมตร แสะร่วมตรวจสอบการทำเหมืองเส้นทางหลวงหมายเลข 2447 บุรีรัมย์-บ้านพลวง ในระยะ น้อยกว่า 500 เมตร

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัคบุรีรัมย์  มอบหมายให้ นางธิรรัตน์ พร้อมจะบก หัวหนัากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนางสาวปณิฏฐา เขียวช่อ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมตรวจสอบการขอทำเหมืองเข้าใกล้ทางน้ำสาธารณะประไยชน์ โดยเว้นระยะ 50 เมตร แสะร่วมตรวจสอบการทำเหมืองเส้นทางหลวงหมายเลข 2447 บุรีรัมย์-บ้านพลวง ในระยะ น้อยกว่า 500 เมตร ตามแผนผังโครงการทำเหมืองสำหรับคำขอประทานบัตรที่ 6/2564 ของบริษัท หินเพชร จำกัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ ณ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการหมืองแร่เขต 6 นครราชริมา เจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก กำนันตำบลสวายจีก และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19