นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ”บุรีรัมย์ มารารอน” ประจำปี 2566 (BURIRAM MARATHON 2023) จังหวัดบุรีรัมย์ ร่ามกับ บริษัท บุรีรัมย์ยูในเต็ด จำกัด บริษัท บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนล เชอร์กิตจำกัด สมาคมกีฬากรีพาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย (AAA) และสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (AAF)กำหนดดำเนินงาน ”บุรีรัมย์ มารารอน” ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 24 ฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน "บุรีรัมย์ มารารอน" ประจำปี 2566 (BURIRAM MARATHON 2023) จังหวัดบุรีรัมย์ ร่ามกับ บริษัท บุรีรัมย์ยูในเต็ด จำกัด บริษัท บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนล      เชอร์กิตจำกัด สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย (AAA) และสทพันธ์กรีฑานานาชาติ (AAF)กำหนดดำเนินงาน "บุรีรัมย์ มารารอน" ประจำปี 2566 (BURIPAM MARATHON 2023) ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ในรูปแบบ Nght Run กันการปิดมือง ประดับไฟ สว่างไสว บนเส้นทางมาราธอนระดับโลก ร่วมกับเส้นทางสายธรรมชาติ ผ่านปล่องภูเขาไฟ อ่างเก็บน้ำที่สวยงาม ภายใต้มาตฐานการจัดการแข่งขันในระดับหรีญทอง (Gold Label โดยได้รับการออกแบบการแข่งขันให้เป็นมารารอนที่มีมาตรฐานสูงสุด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นหนึ่งในกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาของจังหวัด "บุรีรัมย์เมืองกีฬา" (Buriram sports Cy) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สนามช้างอารีนา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมฯ