นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยนางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยนางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานระดับกรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  ทุกจังหวัดและสถาบันต่างๆ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แถลงนโยบาย ณ ห้องเดอะพอร์ทอล บอลรูม ชั้น 4 อาคารพอร์ทอล ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี