วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ จันทร์ชูวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุสุข สร้งรอยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 และกิจกรรมออกหน่วยปฏิบัติงานหน่วมเเพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านหนองกราดหมู่ที่ 13 บ้านโคกเปราะหอม ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ เพื่อให้ความสำคัญต่อการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก้ใขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ด้วยการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์

        สำนักงานอุสาหกรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจและบริการต่างๆ ของหน่วยงาน พร้อมให้บริการคำปรึกษาเนะนำเบื้องต้นแก่ประชาชน และผู้ผลิตชุมชน ทั้งนี้นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้สัมภาษณ์ถ่ายทอดสดของ สวท.บุรีรัมย์ ภายในงานเพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การออกใบอนุญาตโรงงานการประกอบกิจการโรงงาน การรับรองมาตรฐานผลิภัณฑ์ชุชน (มผช.) มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) การให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เป็นต้น