วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประสงค์  ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  มอบหมาย นางสาวสุทธิกานติ์ เมฆวีรโรจน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ ก่อนตรวจประเมินเพื่อการรับรองตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 คำขอ ได้แก่ ไอฬารนวดไทย การบริการนวดและสปา

มอก เอส 25-2561 ตั้งอยู่ที่ 314 หมู่ที่ 13 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์