วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567เวลา 13.30 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3 / 2567  โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา