สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่มช่องทางใหม่ในการรับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านระบบ Traffy Fondue ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Citizen Engagement) ได้ง่ายๆ ผ่าน LINE ที่คุณมี และเจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา
หรือเข้า line ผ่าน link นี้